Ole Bouman

Naar een nieuw instituut

Bij het verschijnen van dit digitale jaarverslag bevindt het NAi zich op de drempel van Het Nieuwe Instituut, de fusieorganisatie van NAi, Premsela en Virtueel Platform, dat op instigatie van voormalig Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra is ontstaan. Er is sinds dat besluit hard gewerkt de omstandigheden waaronder een nieuw begin wordt gemaakt optimaal te maken. Wat het NAi betreft zijn we blij met de inbreng van een enthousiast publiek en partners, een deskundig en betrokken team, het gastvrije gebouw met diverse nieuwe educatiefaciliteiten en prachttentoonstellingen.

Maar dat is nog niet alles. Met de titel van het nieuwe beleidsplan waaraan het NAi intens heeft kunnen bijdragen is alles gezegd: Creativiteit als Noodzaak. Er ligt een prachtige missie in het verschiet met dito activiteiten en een substantieel budget. Ik wens directeur Guus Beumer en alle collega’s van Premsela, Virtueel Platform en mijn geliefde NAi heel veel succes toe.

Ole Bouman

Colofon

Tekst

NAi

Ontwerp

De Designpolitie

Techniek

PMS72