slide1 slide2 slide3 slide4 slide7 slide6 slide7 slide8

TENTOONSTELLINGEN

Het jaar 2012 was verdeeld in drie thema’s. Het eerste kwartaal was dit ‘Nederland: Toen, nu en straks’. Het programma gaf een doorkijk op de Nederlandse identiteit met aandacht voor verleden (Schatkamer), toekomst (Stad van Nederland) en heden (Nederland – uit voorraad leverbaar). Van april tot augustus stond het NAi in het teken van ‘De stad, onze toekomst’. ‘Making City’, hoofdtentoonstelling van de 5e Internationale Architectuur Biënnale en ‘Smart Cities’, waren binnen dit thema toonaangevende tentoonstellingen. Het laatste thema van 2012 was ‘Liefde voor Architectuur’, met als hoogtepunt de overzichtstentoonstelling ‘Louis Kahn – The Power of Architecture’.

slide1

De 'City Tower': topstuk uit Louis Kahn - The Power of Architecture.

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7

EVENEMENTEN

Het jaar 2012 zat vol bruisende, grote en kleine evenementen. Op 10 maart was het NAi de openingslocatie voor de Museumnacht. In samenwerking met de Museumvereniging en de Bankgiro Loterij organiseerden we op 13 april, voorafgaand aan het Museumweekend, voor de tweede keer de Burenavond. Met een korte lezing over ‘Architectuur in Rotterdam’, kinderactiviteiten en rondleidingen door de tentoonstellingen. Tijdens ‘Zomer in het NAi’ stonden van mei tot en met augustus een tiental activiteiten in en om het NAi op het programma. Thema’s varieerden van EK voetbal, ‘smaak’ tijdens de Dag van de Architectuur, tot een eendaagse burgerbiënnale.

slide1

Zomer in het NAi #4: optreden van New Earth Group tijdens North Sea Round Town.

Foto: Fred Ernst

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

KINDEREN EN ONDERWIJS

Het familiebezoek aan het NAi neemt toe. Families deden inspiratie op in het museum en gingen vervolgens aan de slag op het DoeDek. Elke schoolvakantie was er een speciale actie: ‘Legostad’, ‘Stratenmakers’ en ‘Magische vormen’. Dit jaar vond tweemaal een succesvolle reeks van de MuseumJeugdUniversiteit plaats en is de unieke kinderwebsite Bouwman&Bouwman gelanceerd. Deze zomer was 40% van de afgenomen audiotours de kinderaudiotour Beestenboel. Van de rondleidingen, bleken de zomerfietstours populair. De onderwijsprogramma’s deden het goed. Het nationaal museum in Oslo wil graag ons educatieve programma ‘Schetsen als Louis Kahn’ overnemen.

slide1

Zomervakantieactie Legostad op het DoeDek.

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

TENTOONSTELLINGEN IN HET BUITENLAND

Op de 13e Internationale Architectuur Biënnale in Venetië was de tentoonstelling ‘Re-set. New wings for architecture’ te zien. De tentoonstelling, die het NAi i.s.m. Inside Outside / Petra Blaisse ontwikkelde, trok 80.168 bezoekers. De reizende tentoonstellingen ‘Housing with a Mission’, ‘Unsolicited Architecture’, ‘Testify!’ en ‘Architecture of Consequence’ deden dit jaar diverse locaties aan. Vanwege de grote betekenis voor de Chinese architectuurpraktijk heeft ‘Housing with a Mission’ dit jaar de prijs voor het beste paviljoen gewonnen op de architectuurbiënnale in Shenzhen. Waarschijnlijk wordt ‘Housing with a mission’ gebouwd als modelwijk.

slide1

Re-set - de Nederlandse inzending voor de Architectuur Biënnale in Venetië.

Foto: Rob 't Hart

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide6

MATCHMAKING EN DEBATES ON TOUR

Met het Matchmakingprogramma brengt het NAi expertise en opgaven bij elkaar. Dit jaar lag de focus wederom op India en China. Deze landen staan voor een aantal complexe problemen, die om slimme, duurzame oplossingen vragen. Ook vond dit jaar voor het eerst een Matchmakingtraject plaats in Turkije en werden voorbereidingen getroffen voor een traject in Brazilië. Het NAi organiseerde debatten op locatie, ‘Debates on Tour’, in Oslo, Tirana, Algiers en Athene met als hoogtepunt de reeks in Turkije.

slide1

Reclaiming Public Space, Tirana, 4 oktober 2012.

Foto: Erandu Kanku

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

NAi PLATFORM

“Architecture isn’t just a question of making pretty facades or expressive sculptures, it is really a question on how we want to live our lives”, zei architect Bjarke Ingels voor een uitverkochte zaal in de Doelen (1732 bezoekers). De uitspraak is typerend voor het lezingen- en debattenprogramma in 2012. Centraal staat hoe architectuur een meerwaarde kan creëren voor zowel de sociale als economische leefomgeving. Uit de innovatie-agenda ‘Architectuur als Noodzaak’ kwamen in het bijzonder de thema‘s Energie en Gezondheid aan bod. Andere hoogtepunten waren het symposium WIJKonomie en een bijeenkomst over scholenbouw ter ere van de 80e verjaardag van architect Herman Hertzberger.

slide1

Ole Bouman en Bjarke Ingels in gesprek tijdens de lezing van Bjarke Ingels.

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

SAMENWERKING

Met de Studio for Unsolicited Architecture experimenteert het NAi met de wijze waarop architecten een bijdrage kunnen leveren aan complexe vraagstukken. Uitgangspunt is een publiek belang met onbekende opdrachtgever en opgave. De teams presenteerden hun plannen en allianties middels een bidbook. Het voorstel voor een ecologisch hoogspanningsnetwerk leidde bijvoorbeeld tot een pilotproject met netbeheerder TenneT. Ook ging het NAi met externe partijen op zoek naar vernieuwende ideeën via prijsvragen. In 2012 waren dat New Harloheim met Ymere, de AM NAi prijs, Daring Design met Gispen en The Green Architecture Competition met het ministerie van EL&I en The Green Collective.

slide1

Studio for Unsolicited Architecture.

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8

COLLECTIE

In 2012 verschenen twee belangrijke NAi publicaties: ‘Keuzes maken’, het nieuwe verzamelbeleid voor 1960-2010 maakt inzichtelijk welke keuzes we maken bij het verwerven van archiefmateriaal. En ‘Nederlandse Architectuur in 250 topstukken, bewaard door het Nederlands Architectuurinstituut’ is een thematische weerslag van honderd jaar architectuurarchieven verzamelen. Geïnventariseerd zijn o.a. de archieven van Bedaux, Greiner, Tauber en Dudok. Verworven zijn o.a.de inzendingen van de AM NAi Prijs, Kromhout, Oud, Maaskant, Weeber en Van der Mey. Het NAi gaf ook stukken uit de collectie in bruikleen, o.a. aan Vitra Design Museum, Rijksmuseum, Cité d’ Architecture en MoMA.

slide1

Maquettekasten in de collectievleugel.

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

NAi DIGITAAL

Met een eigen mobiele app, diverse websites en sociale kanalen zet het NAi een sterk digitaal profiel neer. In 2012 ging een compleet vernieuwde versie van NAi.nl online. De site 'Schatten van het NAi', die het mooiste uit de collectie samenbrengt, wordt wekelijks verrijkt met nieuwe topstukken. Architectuurapplicatie UAR werd in september uitgebreid met nog eens 1500 objecten én een ondergrondse laag. Facebook is met meer dan 14.000 volgers het belangrijkste sociale platform. We delen activiteiten en nieuws met een gevarieerd (inter)nationaal publiek. De Flickr pagina van NAi Collectie wordt 8.500 keer per maand bekeken.

slide1

Visual gemaakt voor de Ondergronds versie van architectuurapplicatie UAR.

Ontwerp: DPI Animationhouse

slide1 slide2 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8

NAi ZAKELIJK

De samenwerking met diverse partners uit de publieke en private sector heeft ook in 2012 geleid tot mooie tentoonstellingen, debatten, lezingen en evenementen. Langlopende projecten als UAR en de Stad van Nederland konden zich hierdoor blijven ontwikkelen. Bijzondere evenementen zoals de lezing van Bjarke Ingels in de Doelen en de Architectuurbiënnale in Venetië werden mede mogelijk gemaakt door de steun van onze goede relaties. Maar ook externe activiteiten zoals de ModeMarché, de presentatie van de Rotterdampas, het Rotterdam Open Data event en de workshops van Lely Vastgoed met Sjoerd Soeters en Tracy Metz zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen die dit jaar plaatsvonden.

slide1

Diner met de NAi Circle in de Schatkamer.

Foto: Carel van Hees

HET NIEUWE INSTITUUT

2012 is een jaar van oogsten geweest voor het NAi. Daarnaast zijn er fusievoorbereidingen getroffen voor 1 januari 2013. Zo is het beleidsplan 2013-2016 gepubliceerd en werden de nieuwe directeur, het managementteam en Raad van Toezicht benoemd. De overkoepelende naam Het Nieuwe Instituut werd geïntroduceerd. In Het Nieuwe Instituut worden de activiteiten van het NAi, Premsela en Virtueel Platform ondergebracht. De huidige merken zullen zichtbaar blijven. Het instituut beheert en ontsluit cultureel erfgoed, verzorgt een nationaal en internationaal lezingen- en debattenprogramma, ontwikkelt educatieve lespakketten, stimuleert onderzoek en programmeert een museum van wereldformaat.

slide1

HET NIEUWE INSTITUUT

slide1
 

Colofon

Tekst

NAi

Ontwerp

De Designpolitie

Techniek

PMS72