2011 IS HET JAAR VAN DE OPLEVERINGEN. SINDS DE HEROPENING OP 1 JULI IS HET NAI WEER COMPLEET ALS UNIEKE COMBINATIE VAN RIJKSARCHIEF, ACTUELE PUBLIEKS-ACTIVITEITEN EN TOEKOMSTONDERZOEK.

Met nieuwe, spectaculaire tentoonstellingen, een gastvrij entreegebied en veel ruimte voor kinderen, richt het NAi zich op een breder publiek. Met 66.000 bezoekers biedt de tweede helft van 2011 een prima start voor de groei in publieksbereik. Ook internationaal doet het NAi van zich spreken met succesvolle presentaties op de biënnales van Shenzhen en Sao Paulo. Digitaal groeit het aantal bezoekers en gebruikers sterk via Facebook, UAR en de website. Het succes van 2011 was nooit mogelijk geweest zonder de inzet van alle medewerkers die wij dan ook hartelijk danken.

Kelderreparatie

In mei 2010 komt onverwachts de vloer van de kelder onder het museumgebouw omhoog. Constructiefouten in het verleden blijken na onderzoek de oorzaak. De reparatie start in januari en wordt in april, op tijd en binnen budget van €1,2 miljoen opgeleverd. Onder de keldervloer worden 68 trekankers aangebracht. Corsmit Raadgevend Ingenieurs adviseert en begeleidt de reparatie met Van der Laar als constructeur. De uitvoering ligt bij Volker Staal en Funderingen.

slide1

Kelderreparatie

Foto: Carel van Hees

Verbouwing

In 2011 heeft het NAi een metamorfose ondergaan. De meest in het oog springende verandering is de nieuwe entree; een breed dek waar je moeiteloos van de straat het museum inwandelt. Eenmaal binnen ontvouwt zich een ruim entreegebied met café, boekwinkel én een trap naar het DoeDek, een opvallende ruimte speciaal voor kinderen die zelf willen ontwerpen en bouwen. Onder andere Jo Coenen en Co Architecten, aannemer Van Omme en de Groot, installateurs Van Galen en ETB Vos en directievoerder Toornend zorgen voor een soepel bouwproces dat op tijd en slechts 1,27 procent boven de begroting van €4,8 miljoen wordt afgesloten.

slide1

Verbouwing

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Heropening

Het NAi heropende op 30 juni 2011. Een nieuw open en gastvrij NAi. Naast het gebouw is ook het aanbod flink onder handen genomen. Inspirerende tentoonstellingen, zoals Stad van Nederland, dwarsdesign en Testify!, maar ook het DoeDek, nieuwe educatieve programma’s, een uitgebreid lezingen- en debattenprogramma, het NAi Café en een grote kunst- en architectuurboekwinkel nodigen uit tot een bezoek.

slide1

Heropening NAi 30 juni 2011

Foto: Carel van Hees, film: Kingcanary

792

NAi, Museum voor Architectuur

Architectuur gaat over ontworpen ruimte en in Nederland is iedere centimeter ontworpen. ‘Van stoel tot stad’, zoals architect Jaap Bakema het al in 1964 treffend uitdrukte. Het NAi wil de waardering voor het ruimtelijk ontwerp vergroten, omdat dit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de samenleving. Het museum speelt daar een grote rol in. Daarom noemt het NAi zich ‘Museum voor Architectuur’. Interieurontwerp maakt daar onderdeel van uit, maar ook stedenbouw en landschapsarchitectuur komen aan bod.

slide1

NAi, Museum voor Architectuur

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide4 slide4

Educatie

Een belangrijke doelstelling van de verbouwing is de educatieve activiteiten meer ruimte te geven. Die plek is het ‘DoeDek’ dat in het hart van het gebouw ligt en vrij toegankelijk is. Het is de plek waar kinderen en jongeren onder begeleiding, maar ook zelf aan de slag kunnen om zich bewuster te worden van hun omgeving. Dit noemen we ‘ontwerpend leren’. Op het ‘DoeDek’ starten de rondleidingen en vinden de introducties van verschillende programma’s plaats.

slide1

Educatie

Foto: Mike Bink

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Stad van Nederland

De permanente tentoonstelling ‘Stad van Nederland’ roept veel reacties op. Een wandeling langs hoogtepunten van de NAi maquettecollectie wordt een ervaring van de mooie en donkere kanten van de Nederlandse stad. De tentoonstelling sluit af met een inspirerende toekomstzaal, waar de meest stoutmoedige plannen voor Nederland worden getoond. Het is een oproep aan ons publiek die toekomst zelf te helpen bepalen.

slide1

Stad van Nederland

Foto: Mike Bink

slide1 slide2 slide3 slide3 slide4

Schatkamer

Met de door OMA, Rem Koolhaas, ontworpen ‘Schatkamer’ toont het NAi permanent de topstukken uit zijn rijke collectie. De ‘Schatkamer’ opende op 11 september 2011 als aftrap van 24 uur cultuur, de start van het culturele seizoen in Rotterdam.

slide1

Schatkamer

Foto: Carel van Hees

slide1 slide2 slide3 slide3

Internationaal

Het NAi is internationaal zeer actief, met ‘Debates on Tour’ in onder andere Mexico City, Istanbul en op de Balkan, met reizende tentoonstellingen in Baku (Azerbeidjan), San Francisco en Mumbai, matchmakingprojecten in China en India, een internationaal bezoekersprogramma en architectuurbiënnales in Sao Paulo en Shenzhen. In Shenzhen heeft ‘Housing with a mission’ de hoofdprijs gewonnen voor het beste paviljoen. Het NAi leverde ook bijdragen aan diverse internationale media, conferenties en presentaties.

slide1

een meisje poseert in de tentoonstelling ‘Housing with a mission’ in Shenzhen

Foto: Tianyi Wei

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Architectuur als Noodzaak

Het NAi manifesteert zich steeds sterker als de plek voor het (inter)nationale vakdebat. Met een solide serie lezingen en debatten over de grote ontwerpthema's van deze tijd, met nieuwe initiatieven als matchmaking en de ‘Studio for Unsolicited Architecture’ en met een serie ‘Debates on Tour’, wordt de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ (Architecture of Consequence) van het NAi getest en verbreed. ‘Architectuur als Noodzaak’ blijkt ook in 2011 een inspirerend gegeven voor de praktijk van opdrachtgeven en ontwerpen.

slide1

Architectuur als Noodzaak

Foto: De Designpolitie

Matchmaking

Het NAi zet in 2011 een nieuwe stap in het verbinden van ontwerp en opgave. Met de Chinese projectontwikkelaar VANKE wordt een eerste overeenkomst getekend voor het bieden van ontwerpexpertise voor de Chinese woningbouwopgave. Binnen een half jaar leidt dit tot een concreet ontwerp voor een wijk in Beijing en een indrukwekkende presentatie van de resultaten op de biënnale van Shenzhen. Culturele dialoog en het scheppen van werkgelegenheid gaan hand in hand. Het wachten is op een definitieve bouwvergunning.

slide1

delegatie van VANKE in Nederland

Foto: NAi

Partners NAi

Het NAi prijst zich gelukkig met de steun van velen. Naast de structurele ondersteuning van de Ministeries van OCW en I&M, noemen we graag de speciale begunstiger BankGiro Loterij en de samenwerkende partners Ymere, Havensteder, Bouwfonds Ontwikkeling en MAB Development, AM en Gispen. Ook andere overheden dragen substantieel bij aan het werk van het NAi als pleitbezorger van architectuur als publieke zaak. Uit de private sector geniet het NAi grote steun van diverse partijen die staan voor de hele bouwkolom. Van grote opdrachtgevers tot kleine toeleveranciers, wij bedanken allen voor hun geloof in het NAi.

slide1

Partners NAi

slide1
 

Colofon

Tekst

NAi

Ontwerp

De Designpolitie

Techniek

PMS72