HET NAi BRENGT ARCHITECTUUR ONDER DE AANDACHT VAN EEN BREDER PUBLIEK MET EEN VERBOUWING EN EEN AUGMENTED REALITY APP UAR. SINDS JUNI HEBBEN 30.000 MENSEN MET UAR HET NAi OP ZAK ALS GIDS EN NASLAGWERK.

Het NAi is op weg een publieksgerichte, maatschappelijk geörienteerde organisatie te worden, met een duidelijke visie op de betekenis van architectuur. 2010 was in die ontwikkeling een opmerkelijk jaar. Zwaar, maar succesvol. In juni sloot het museum, na een gedegen voorbereiding, voor een zeer gewenste verbouwing van het entreegebied en de realisatie van een educatiepaviljoen en een schatkamer. Het gebouw krijgt een meer open en stedelijk karakter en kan een gevarieerder publiek ontvangen. Vlak voor de start van de verbouwing werden we geconfronteerd met een stijgende keldervloer als gevolg van constructiefouten bij de nieuwbouw begin jaren ’90. Hierdoor was de start van de verbouwing niet eerder mogelijk dan in oktober. Met de oplevering in mei/juni 2011 is het kelderprobleem opgelost.

Naast deze forse klus, deed het NAi inhoudelijk veel van zich spreken. 2010 was onder meer het jaar waarin de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ veel weerklank vond. We lanceerden de ‘Urban Augmented Reality’ app (UAR), waarmee iedereen met een smartphone het NAi altijd op zak kan hebben. In Venetië zorgde het NAi voor de internationaal veelbesproken inzending over leegstand in Nederland. Ook nam het NAi deel aan het Rietveldjaar. Met het Centraal Museum is een succesvolle tentoonstelling gerealiseerd die veel bezoekers trekt.

slide1 slide2 slide3

Architectuur als Noodzaak

Architectuur als Noodzaak is de innovatieagenda van het NAi. Deze gaat uit van de vaststelling dat de architectuur veel bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke kwesties zoals volksgezondheid, klimaatbeheer, sociale cohesie en de behoefte aan economische waardecreatie. Met het presenteren van inspirerende voorbeelden, onderhouden van een webdiscussieplatform, het initiatief tot een nationaal en internationaal matchmaking programma, laten reizen van tentoonstellingen en vele lezingen, laten we zien hoe het anders en beter kan. Volg de laatste ontwikkelingen via www.architectureofconsequence.nl.

slide1

BOEK ARCHITECTUUR ALS NOODZAAK

slide3 slide1 slide2 slide4 slide5 slide6 slide7

Het NAi op zak: UAR

Met de lancering van de gratis mobiele architectuurapplicatie UAR plaatst het NAi zich in de voorhoede van AR ontwikkelingen. UAR is ontstaan vanuit de ambitie de collectie buiten de museummuren te ontsluiten. UAR geeft met tekst, (3D) beeld en film, informatie over de gebouwde omgeving. UAR maakt het mogelijk de stad te tonen zoals zij was, wordt en had kunnen zijn. In korte tijd is UAR een platform geworden waarin veel partijen samenwerken. UAR werkt nu in Rotterdam en Amsterdam. Begin 2011 volgen Den Haag en Utrecht. Daarna wordt UAR verder met steden en objecten uitgebreid. Eind 2010 heeft UAR al 30.000 gebruikers.

slide1

FILMPJE UAR

792
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

NAi tentoonstellingen

Begin 2010 toonden we in het NAi Strijd om de Stad, Architectuur als Noodzaak en het overzicht 10 x Europan. In Strijd om de Stad kon iedere bezoeker zijn mening geven over veertig omstreden ontwerpen aan de hand van maquettes uit het NAi archief en aangeven of deze een plek verdient in de nieuwe vaste opstelling ‘Stad van Nederland’. De internationaal reizende tentoonstelling Architectuur als Noodzaak, met werk van 24 Nederlandse architectenbureaus, deed na São Paulo en Moskou het NAi aan om ook hier de boodschap kracht bij te zetten. 10 x Europan toonde twintig jaar prijsvragen plus resultaten van de laatste editie.

slide1

STRIJD OM DE STAD

Foto: Mike Bink

slide3 slide1 slide2 slide3

Collectie NAi

Het NAi heeft de grootste en misschien wel mooiste bouwkunstcollectie ter wereld. Een zwaartepunt van de collectie ligt in de eerste helft van de 20ste eeuw met archieven van Berlage, De Bazel, De Klerk, Oud, Dudok, Van Doesburg, Rietveld en vele anderen. Ook dit jaar werd de collectie NAi weer uitgebreid met mooie schenkingen. Hieronder volgen de belangrijkste.

 • Maquette A piece of Banyan, architecte F. Houben. Schenking dhr. P. Sanders
 • Schetsen Vinexwijk Ypenburg: Projectbureau Ypenburg
 • G. Boon: dhr. D. Weddepohl.
 • Aanvulling P. Blom: dhr. J.W.C. Vader.
 • H.R. Steinbruck: dhr. P.E. Jansson.
 • Granpré Molière, Kok en Verhagen. Tekening Vreewijk: dhr. P. Roovers.
 • A.W. Gmelig Meyling: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
 • S.J. van Embden, J.L.C. Choisy: dhr. J.L.C. Choisy
 • Archivalia C.D. Saal: mevr. A. Saal
 • Eerste deel J.H.A. Bedaux: Bedaux Architecten.
 • Maquette Paviljoen Battery Park, New York, B. van Berkel door Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Archivalia M.H. Hamers: mevr. T.B.A. Glazener-Hamers.
 • C.H.L.F. Tillmanns: mevr. T. Tillmanns-Hellendoorn
 • Maquette De Parade, architecten Soeters en Van Eldonk architecten: ING Real Estate
 • Aanvulling Stichting Wonen: mevr. W. van Moorsel
 • Aanvulling Huis Sonneveld: Stichting Behoud Interieur Huis Sonneveld en schenking dhr. H. Poortman.
 • H.Th Wijdeveld: Braaksma & Roos.
 • Kernbibliotheekcollectie Ministerie van VROM
slide1

NAi COLLECTIE

792
slide1 slide2 slide3

Platform NAi

Het Platform NAi ging na de sluiting in mei onverminderd door. Het Rotterdamse Schieblock is de tijdelijke locatie. Daar organiseerden we 31 activiteiten variërend van lezingen, debatten, masterclasses tot filmvertoningen. De zeven thema’s van de innovatieagenda Architectuur als Noodzaak werden verdiept en verrijkt. De architectenlezingen kregen een duidelijker gezicht. De actualiteit zoeken we steeds meer op. Hoogtepunten in 2010 waren het Rotterdamse verkiezingsdebat in februari (190 bezoekers) en de lezing van architect Peter Zumthor, (1.527 bezoekers) in concertgebouw de Doelen.

slide1

LEZING PETER ZUMTHOR, DE DOELEN

Foto: Maarten Vromans

slide1 slide2 slide3 slide4

NAi Internationaal

Wij zijn internationaal zeer actief met het bevorderen van kennisuitwisseling en het versterken van netwerken in het belang van de (Nederlandse) architectuur. Een hoogtepunt was de bijdrage aan de Biënnale Venetië. De installatie Vacant NL oogstte alom lof. Met het Matchmaking programma wordt Nederlandse expertise ingezet voor stedelijke hervormingen in China en India. Lokale architecten en projectontwikkelaars koppelen wij aan Nederlandse architecten om projecten te formuleren die in de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd worden. In beide landen richt het programma zich op huisvesting.

slide1

VACANT NL – BIËNNALE VENETIË

Foto: Rob ‘t Hart

NAi matchmaking

Met matchmaking koppelen we Nederlandse architecten aan architectonische opgaven. Eind 2010 lanceerden we de ‘NAi Studio voor ongevraagde architectuur’. Daarmee scheppen we een voedingsbodem voor waardevolle ontwerpideeën en goede plannen die nu stranden. Daartoe adopteren we tijdelijk kansrijke projecten en bereiden deze voor op de markt. Op internationaal vlak nodigden we VANKE, de grootste woningbouwontwikkelaar van China, uit voor een bezoek. Tijdens dit bezoek werd VANKE onder andere gekoppeld aan Nederlandse landschapsarchitecten.

slide1

FLOATING GARDENS - OKRA

slide1 slide2 slide3 slide4

NAi interactief

In 2010 maakte het digitale NAi een technologische sprong voorwaarts. Zo lanceerden we op de website de collectie-zoekinterface ‘Archivista’. Daarmee is de collectie van het NAi nu online te doorzoeken. Naast de eigen website is het NAi steeds meer actief op andere webplatforms. Zo heeft het NAi 3500 'fans' op Facebook, zijn ruim 500 bezoekersfoto's geplaatst in de NAi Flickr-pool en draagt het NAi bij aan deze fotoverzameling door het openen van een eigen collectiekanaal. Volg alle ontwikkelingen op www.nai.nl.

slide1

WEBSITE NAi

slide1 slide2

Het NAi netwerk

Het NAi heeft vanuit zijn veelzijdigheid een groot netwerk van samenwerkende organisaties. In de museumwereld, in het onderwijs, binnen de erfgoedsector, in het vastgoed en de bouw, met de brancheorganisaties en diverse overheden. Dit alles nationaal én internationaal. De samenwerking krijgt vorm op vele fronten: presentaties, educatie, onderzoek, marktverruiming, culturele uitwisseling, publicaties. Ook verleent het NAi ondersteuning aan initiatieven die elders zijn ontwikkeld. Tot slot is het NAi een veelgevraagd adviseur in zowel binnen- als buitenland.

slide1

NIEUWJAARSBORREL 2010

Foto: Lizzy Kalisvaart

NAi partners

Het NAi prijst zich gelukkig met steun van velen. De belangrijkste is het Ministerie van OCW dat ons langjarig steunt. Daarbij ondersteunt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ons stevig, naast Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Rotterdam draagt ruimhartig bij aan het verbouwingsbudget en tevens ondersteunt de marktsector ons fors. Van onschatbare waarde zijn de BankGiro Loterij, NAi Circle, woningcorporaties Ymere en ComWonen, ontwikkelaars MAB Development, Bouwfonds Ontwikkeling, OVG en AM en Sika bouwprodukten. DPI en GAR hebben zich verbonden aan UAR en vele anderen hebben een bijdrage geleverd aan onze activiteiten.

slide1

 

 

slide1 slide2

NAi Circle en Vrienden

De NAi Circle is een actieve, informele kring van 65 relaties met belangrijke posities in de bouwwereld. De NAi Circle versterkt de band met de sector en verbreedt de kennis over en liefde voor architectuur. De NAi Circle is nauw betrokken bij het NAi en ondersteunt op vele manieren zoals bij de realisatie van de nieuwe vaste tentoonstelling. De Vereniging Vrienden van het NAi is opgericht om interesse in en kennis van architectuur te vergroten. Er waren in 2010 excursies naar Nijmegen, Almere, Ruhrgebied en China, kregen alle vrienden een nieuwe NAi File De bibliotheek van de toekomst en previews op tentoonstellingen.

slide1

CIRCLE EXCURSIE ROTTERDAM

Foto: Maritta Hindriks

slide1
 
 • index
 • intro
 • Architectuur als noodzaak
 • Het NAi op zak: UAR
 • NAi tentoonstellingen
 • Collectie NAi
 • Platform NAi: lezingen, debatten, symposia, masterclasses...
 • NAi internationaal
 • NAi matchmaking
 • NAi interactief
 • Het NAi netwerk
 • NAi partners
 • NAi Circle en Vrienden
 • Het NAi in cijfers

Colofon

Tekst

NAi

Ontwerp

De Designpolitie

Techniek

PMS72